Układanie tygodniowych rozkładów zajęć - usługa

Darmowy program komputerowy do układania dyżurów nauczycieli na przerwach

Menu:

 

Zaloguj się

Za pomocą stron tej witryny można w łatwy i szybki sposób otrzymać ułożony tygodniowy rozkład zajęć dla swojej szkoły. W tym celu należy sporządzić dane za pomocą programu PlanLekcji2.exe i następnie wysłać plik z danymi do ułożenia planu.  Można sporządzić dane max do 100 klas (oddziałów). Czas oczekiwania na ułożony plan od momentu wysłania danych wynosi około 1 doby. Wysyłanie i odbieranie plików może odbywać się za pomocą strony Przesyłanie pliku.

Mając ułożony plan lekcji można w ciągu kilku minut ułożyć plan dyżurów za pomocą programu PlanLekcji2.exe. Plany można zapisać przy pomocy PlanLekcji2.exe w formacie html (do Internetu). Następnie mając tak zapisane plany można je otworzyć w Excelu.

Szczegółowe informacje znajdziesz wybierając odpowiednią pozycję z menu znajdującego się z lewej strony.